วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

6 ธันวาคม 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

6 ธันวาคม 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                3. สอนแทนครูพี่เลี้ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในคาบที่ 1 คาบที่3
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 4
                5. ตรวจงานนักเรียน
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น