วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

20 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

20 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
                     ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
                4.ช่วยครูพี่เลี้ยงปริ้นงาน
5. ตรวจงานนักเรียน
                6.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น