วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

18 ธันวาคม 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

  18 ธันวาคม 2555
    กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
                   ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
                5. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                7. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น