วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

5 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
5 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ในคาบที่ 2
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ในคาบที่ 4
5.ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8. ช่วยครูชั้นป.1 ทำงานเกี่ยวกับแท็บเล็ต
                 7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น