วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

14 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

14 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
              3.ช่วยงานโรงเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน ซึ่งดิฉันได้รับ มอบหมายช่วยงาน ก็คือให้ผ้าเย็นกับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนพระราชทาน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น