วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

21 ธันวาคม 2555


 บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 21 ธันวาคม 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                4.สอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในคาบที่ 1 และคาบที่ 3
                5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 4
                6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                 8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น