วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

22 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

22 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 3
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในคาบที่ 4 และคาบที่ 5
               5. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
            6. ตรวจงานนักเรียน
                7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น