วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

6 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
6 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม

1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
    ในคาบที่ 2 และคาบ 3
 4.ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
 5. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
 6. ช่วยครูชั้นป.1 ทำงานเกี่ยวกับแท็บเล็ต
 7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น