วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

8 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

8 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 3
              4.ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในคาบที่ 4 และ 5
5.ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
              6. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้อง
              7.ตรวจงานนักเรียน
              8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น