วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

13 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

13 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม

1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
     ในคาบที่ 2 และคาบ 3
 4.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
 5.ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
 6. พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1/3
 7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น