วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

15 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

15 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
              3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 3
              4.ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในคาบที่ 4
              5.ช่วยครูชั้น ป.1/4 สอนแท็บเล็ต ในคาบที่ 5
6.ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
              7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น