วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

 1 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกแท็บเล็ตใหันักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4
                6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8. พิมพ์งานให้ครูพี่เลี้ยง
                9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
               10. บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน Blog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น