วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

12 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
12 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 1 และ 2
        5. จัดห้องเรียนครูพี่เลี้ยง
                6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                7. ช่วยครูเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
              10. บันทึกปฎิบัติงานประจำวันใน blog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น