วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

20 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
20 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 1 
                   และ คาบ 2
            4. สอนแทนครู วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ 2 ในคาบที่ 3
                5.ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                8.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น