วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

15 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
   15 กุมภาพันธ์ 2556
   กิจกรรม

  1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
  2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
  3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
  4. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของทุกวันศุกร์กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                  5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4 และ 5
                  6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                  7. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                  8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                  9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น