วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

5 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
                    ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
               5. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
               7. พิมพ์งานให้ครูพี่เลี้ยง
               8. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น