วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

11 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
11 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                5. ตรวจงานนักเรียน
                6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                7. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น