วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

13 กุมภาพันธ์ 2556

บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
13 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                4. ตรวจงานนักเรียน
                5. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                6.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น