วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

14 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

 14 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3 และ 4
                5. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น