วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

19 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 19 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                    ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
                 5. ตรวจงานนักเรียน
                 6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                7.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
            9. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น