วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

8 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 2 และ 3
                5.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                6. ช่วยครูเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น