วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

7 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                    ในคาบที่ 2 และ คาบ 3
                5.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                7. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                8.บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน blog
                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น