วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

22 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
   22 กุมภาพันธ์ 2556
   กิจกรรม

  1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
  2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
  3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
  4. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของทุกวันศุกร์กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                  5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4 และ 5
                  6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                  7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                  8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับ
                 9. บันทึกปฎิบัติงานประจำวันใน blog
10. ช่วยปริ้นงานให้ครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น