วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

18 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 18 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
4.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
               5. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
               6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น