วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

6 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
                5. ตรวจงานนักเรียน
                6. ทำแผนการสอน
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                9. บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน blog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น