วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

4 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
 1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
 2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                 4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4
                 5. ตรวจงานนักเรียน
                 6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                      7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                 8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                 9. ประชุมประจำเดือนกับผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น